Przeciwwskazania do usuwania tatuażu

Przeciwwskazania do usuwania tatuażu występuj± niezmiernie rzadko, jednak nie powinny go usuwać osoby, u których stwierdza się:

Przeciwwskazania do zabiegu:

  • ci±ża
  • skłonność do tworzenia bliznowców,
  • zażywanie leków uwrażliwiaj±cych na ś¶wiatło,
  • choroba nowotworowa,
  • aktywna opryszczka,
  • stosowanie leków immunosupresyjnych,
  • alergia na lokalne znieczulenia,
  • świeże rany, które mog± krwawić,
  • zmiany wywołane cukrzyc±, chemioterapi±, radioterapii.